Teatr Żydowski

Teatr Żydowski w Warszawie
Teatr Żydowski

Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
Centrum Kultury Jidysz
Plac Grzybowski 12/16
00-104 Warszawa
tel. centrala: (22) 620 62 81,
(22) 620 70 25
KASA BILETOWA
tel.: (22) 850 56 56
REZERWACJE
tel.: (22) 850 64 50 lub 51
e-mail: sekretariat@ teatr-zydowski.art.pl
teatr-zydowski.art.pl