Teatr Polonia

FUNDACJA KRYSTYNY JANDY NA RZECZ KULTURY

Teatr Polonia
FUNDACJA KRYSTYNY JANDY
NA RZECZ KULTURY
Ul. Marszałkowska 56
00-545 Warszawa
tel.: 0 22 621 61 41
fax: 0 22 892 04 57
FILMY