Teatr Och

Och-Teatr Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury

ul. Grójecka 65
02-094 Warszawa
Biuro
tel. 22 822 24 73,
fax 22 589 52 06,
Kasy 22 589 52 00, 22 823 31 10
och-teatr