Festiwal Teatralny Warszawa Centralna Migracje Program

Festiwal Teatralny Warszawa Centralna Migracje Program Festiwalu 2010. WARSZAWA CENTRALNA to międzynarodowy festiwal teatralny, który odbywa się co dwa lata, a organizowany jest przez Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka. Program każdej edycji budowany jest wokół konkretnego tematu – w roku 2008: „Stygmaty ciała”, w 2010 – „Migracje”, w 2012 – „Przestrzeń – sztuka miasta”.

Festiwal Teatralny Warszawa Centralna Migracje

WARSZAWA CENTRALNA to międzynarodowy festiwal teatralny, który odbywa się co dwa lata, a organizowany jest przez Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy im. Gustawa Holoubka. Program każdej edycji budowany jest wokół konkretnego tematu – w roku 2008: „Stygmaty ciała”, w 2010 – „Migracje”, w 2012 – „Przestrzeń – sztuka miasta”. Nowoczesność projektu przejawia się również w interdyscyplinarności i różnorodności przedstawianych form teatralnych i performatywnych. Napięcia buduje się poprzez odważne zestawienia spektakli, performance’ów, filmów wideo i innych spotkań ze sztuką.

Bańka mydlana Teatr Dramatyczny Premiera

Koprodukcja Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy im. G. Holoubka i Koroporacji Teatralnej w ramach projektu MŁODA SCENA. Noam, Alon i Ahal próbują żyć w oderwaniu od realnej polityki, tworzyć odrębną rzeczywistość w świecie pogrążonym w permanentnym konflikcie cywilizacyjnym. Odczuwają silną potrzebę zaangażowania politycznego, a zarazem doskonale zdają sobie sprawę z nieskuteczności i jałowości wszelkich form takiego zaangażowania oferowanych przez świat, w którym żyją – świat konfliktu izraelsko-palestyńskiego.