Grotowski Osiński – monografia dzisiaj

Jaki był i jest Grotowski Osińskiego? Czy i jaka monografia artysty możliwa jest u progu XXI wieku? Polska historia teatru XX wieku. Dyskusja panelowa, spotkanie. Rozmowy o teatrze w Instytucie Teatralnym im. ZBIGNIEWA RASZEWSKIEGO, ul. JAZDÓW 1 w Warszawie. 6 czerwca | godz. 9:30 – 18:00 :NSTYTUT +EATRALNY

POLITYKI TAŃCA 20-22 MAJA

Program Polityki tańca to dotąd nieprezentowane w Warszawie spektakle młodego pokolenia polskich choreografów i tancerzy, dla których taniec jest formą krytycznego dyskursu. W programie: Solo Magdaleny Przybysz – Mój Poland Drive, Solowy spektakl Rafała Urbackiego – Mt 9,7, Panel dyskusyjny Poza autonomię, poza autonomii: polityki tańca, Harakiri Farmers (We are oh so Lucky), Teatr Łaźnia Nowa (Testament optymisty)

Ogólnopolski Przegląd Dorobku Studiów Aktorskich PROLOG

Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie wraz z działającym przy nim Studium Aktorskim im. Aleksandra Sewruka podjął współpracę z Teatrem Studio im. St. I. Witkiewicza w Warszawie. Współpraca ta ma na celu powołać do życia w 2012 roku Ogólnopolski Przegląd Dorobku Studiów Aktorskich PROLOG pod auspicjami Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego.

Forum Polskiego Teatru.

W dniach 22-23 listopada w gmachu Biblioteki Narodowej w Alejach Niepodległości w Warszawie będzie obradowało II Forum Polskiego Teatru pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Organizatorem tegorocznej edycji są Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów oraz Narodowe Centrum Kultury. Przedsięwzięcie to jest kontynuacją dyskusji środowiska zapoczątkowanej w ubiegłym roku po Kongresie Kultury Polskiej.