Grotowski Osiński – monografia dzisiaj

Jaki był i jest Grotowski Osińskiego? Czy i jaka monografia artysty możliwa jest u progu XXI wieku? Polska historia teatru XX wieku. Dyskusja panelowa, spotkanie. Rozmowy o teatrze w Instytucie Teatralnym im. ZBIGNIEWA RASZEWSKIEGO, ul. JAZDÓW 1 w Warszawie. 6 czerwca | godz. 9:30 – 18:00 :NSTYTUT +EATRALNY