Forum Polskiego Teatru.

W dniach 22-23 listopada w gmachu Biblioteki Narodowej w Alejach Niepodległości w Warszawie będzie obradowało II Forum Polskiego Teatru pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Organizatorem tegorocznej edycji są Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów oraz Narodowe Centrum Kultury. Przedsięwzięcie to jest kontynuacją dyskusji środowiska zapoczątkowanej w ubiegłym roku po Kongresie Kultury Polskiej.