Dotknij teatru. Program.

Międzynarodowy Dzień Teatru. Z tej okazji powstał również Projekt Dotknij teatru, który został zainicjowany przez łódzkich artystów i animatorów kultury. W Warszawie koordynacją zajął się Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.