Teatr WARSawy i Nowa Ikona

Teatr WARSawy

22 listopada o godzinie 19:00 – Teatr WARSawy – ul. Rynek Nowego Miasta 5/7 – Warszawa

Zderzamy trzy elementy: słowo, czyli poezję Tymoteusza Karpowicza, obraz, czyli tworzony na żywo wielki rysunek oraz muzykę, czyli improwizującego instrumentalistę. Te trzy media wpływają na siebie i tworzą nową jakość. Szukamy muzyki i obrazów w poezji; poezji i muzyki w rysunku, wszystkich tych elementów w muzyce. Ta akcja artystyczna ma przypomnieć sylwetkę wybitnego poety Tymoteusza Karpowicza oraz zaprezentować warszawskiej publiczności Nową Ikonę.

Dwoje artystów: Ewa Chacianowska i Jerzy Łazewski czytają poezję Tymoteusza Karpowicza i jednocześnie tworzą wielki rysunek węglem, ołówkami i farbami; towarzyszy im muzyka.

Tymoteusz Karpowicz

Urodził się 15 grudnia 1921 r. w podwileńskiej wsi Zielona. W czasie wojny uczestniczył w polskim ruchu oporu. Studiował filologię polską we Wrocławiu. W latach 1945-1949 mieszkał w Szczecinie, gdzie pracował w Polskim Radiu. Potem przeniósł się do Wrocławia, w którym mieszkał do 1978 roku. Debiutował w 1948 r. tomem prozy poetyckiej “Legendy pomorskie”.

Po ogłoszeniu w roku 1949 socrealizmu w literaturze zaprzestał publikowania. Aktywność literacką wznowił dopiero w roku 1956 w dobie odwilży. Wtedy to stał się redaktorem tygodnika „Nowe sygnały”. W roku 1957 tygodnik ten został jednak zamknięty za zbyt niezależną postawę. Karpowicz został później także usunięty z redakcji „Poezji” i „Odry”. W 1973 uzyskał stypendium w Stanach Zjednoczonych. Od roku 1978 pro- fesor na University of Illinois w Chicago. Jako naukowiec zajmował się badaniem twórczości Bolesława Leśmiana. Ostatni jego tom wierszy “Słoje zadrzewne” był nominowany do Nagrody Nike. Był członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Aktywność literacka Tymoteusza Karpowicza była przede wszystkim związana z nurtem lingwistycznym w poezji. Typowym przykładem jego charakterystycznej, osadzonej głęboko w języku metaforyki jest wiersz “Rozkład jazdy”, tytuł nasuwa na myśl poczekalnię dworcową, jednak z treści utworu wynika coś zupełnie innego. Możemy tu mówić o słowach w pułapce językowych automatyzmów oraz o uwalnianiu znaczeń.

Zmarł 26 czerwca 2005 r. w Oak Park. Pochowano go 3 sierpnia 2005 r. na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

Grupa Nowa Ikona

Grupa Nowa Ikona powstała gdzieś pomiędzy Białymstokiem a Supraślem na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Stworzyli ją Ewa i Mariusz Robert Chacianowscy, do których szybko dołączył Jerzy Łazewski. Pierwsza wystawa Grupy odbyła się 19 maja 1991 roku. Wówczas Grupa wystawiała pod pierwotną nazwą “New Ikons”. Miesiąc po wernisażu, Ewa i Mariusz wyemigrowali do Rzymu, gdzie w 1995 roku ukończyli grafikę w Istituto Europeo di Design. Jerzy natomiast w 1992 ukończył Wydział Aktorski Aka- demii Teatralnej w Warszawie. Spotkania grupy nie były częste, ale wystarczające do wspólnych refleksji, porównań, konfrontacji i wystaw. W roku 2000 Mariusz zginął w wypadku samochodowym w Rzymie. Po jego śmierci Grupa Nowa Ikona, pomimo tego tragi- cznego rozstania, kontynuuje swą artystyczną aktywność.

bilety 15 zł

www.jerzylazewski.com – www.chacianowska.com – www.teatrwarsawy.pl

Informacja / grafika / plakat

nowa ikona teatr warsawy

 

 

Zostaw Wiadomość