Idiota

Opublikowano Brak komentarzy do Idiota
spektakl Idiota

IDIOTA
na motywach powieści Fiodora Dostojewskiego
w przekładzie Jerzego Jędrzejewicza
(blogteatralny)

scenariusz i reżyseria
Grzegorz Bral
scenografia
Marcin Jarnuszkiewicz
kostiumy
Beata Nyczaj
muzyka
Jacek Hałas, Maciej Filipczuk
konsultacja ruchu scenicznego
Weronika Pełczyńska
reżyseria światła
Mateusz Sośniak
Aktorzy
Justyna Bielecka, Marta Dobecka, Agata Góral, Agata Meilute, Olga Paszkowska, Janusz Andrzejewski, Aleksander Bednarz, Mateusz Lewandowski, Przemysław Kosiński, Marek Kulka, Adam Pater, Krzysztof Strużycki, Maciej Wyczański
Premiera 11 października 2011

Przedstawienie jest rezultatem wielomiesięcznej pracy studyjnej.  Grzegorz Bral, odwołując się do swoich doświadczeń i osiągnięć w teatrze laboratoryjnym, sformował zespół aktorów, z którymi podjął żmudny proces odczytywania relacji między głównymi postaciami i konstruowania ich teatralnego kształtu.

Przygotowujący „Idiotę” aktorzy, którzy po raz pierwszy spotkali się z Bralem, przeszli intensywny trening oparty na uprawianej przez niego technice. Reżyser, wybierając aktorów, przyjął zasadę, że ich wiek powinien być zgodny z wiekiem postaci, które grają, stąd w obsadzie „Idioty” przeważają ludzie młodzi. W przedstawieniu znaczący udział ma także kilku aktorów z wieloletnim doświadczeniem.

Sztukę oparto na wybranych motywach powieści Fiodora Dostojewskiego, jako najbardziej znaczącą scenę reżyser wybrał scenę przyjęcia urodzinowego u Nastazji Filipowny. Kluczem do odczytania spektaklu jest nie tyle narracja – świadomie nielinearna, poetycka, „skojarzeniowa”, ile przede wszystkim jego struktura muzyczna – muzyczność obrazu, ruchu, tekstu.

Spektakl powstał w wyniku szczególnego połączenia materii literackiej Dostojewskiego z techniką aktorstwa, zwaną techniką koordynacji – powiedział reżyser Grzegorz Bral. – Polega ona na zharmonizowaniu obrazu, słowa, ruchu i muzyki oraz stworzeniu dynamicznej struktury, w której te elementy wzajemnie współdziałają .

Fotografia teatralna: Krzysztof Bieliński

spektakl Idiota
fot. Krzysztof Bieliński

foto spektakl Idiota
teatr studio idiota foto

Dodaj komentarz