Grotowski Osiński – monografia dzisiaj

6 czerwca | godz. 9:30 – 18:00
:NSTYTUT +EATRALNY
im. ZBIGNIEWA RASZEWSKIEGO
ul. JAZDÓW 1

00-467 WARSZAWA
it@instytut-teatralny.pl
instytut.teatralny@gmail.com

W polskiej historii teatru XX wieku niejednokrotnie dochodziło do współpracy wybitnych artystów z badaczami teatru, w trakcie której ci drudzy służyli swoją wiedzą, pracą i talentem tym pierwszym, propagując i komentując ich dokonania, a także tworząc ich historię. Trudno jednak byłoby znaleźć przykład analogiczny do wieloletniej współpracy Jerzego Grotowskiego ze Zbigniewem Osińskim.

Jaki był i jest Grotowski Osińskiego? Jak był konstruowany, czy też: jak i pod wpływem jakich czynników konstruował się? Jakie metodologie i jaki światopogląd wyznaczają punkt obserwacji i jej pole? Co rządzi narracją w poszczególnych jej realizacjach? Jakie korzyści i szanse stwarza sytuacja bycia blisko „przedmiotu” badań? Jakie ograniczenia z niej wynikają? W jaki sposób zmiany w humanistyce wpłynęły na owe możliwości i ograniczenia? Czy i jaka monografia artysty możliwa jest u progu XXI wieku? Takie i podobne pytania chcielibyśmy postawić osobom zaproszonym do udziału w konferencji Grotowski Osińskiego, a także jej głównemu bohaterowi.

(materiał nadesłany)

W programie:

Dyskusja panelowa: Zenon Waldemar Dudek, Korynna Dylewska, Zbigniew Majchrowski, Maria Prussak, Joanna Walaszek.
Prowadzi: Wojciech Dudzik

Grotowski i jego teatr – historie
Spotkanie: Ludwik Flaszen, Kazimierz Grotowski i Zbigniew Osiński.
Prowadzi: Dariusz Kosiński

więcej informacji: instytut teatralny/aktualności
Jerzy Grotowski – Instytut im. Jerzego Grotowskiego
Zbigniew Osiński – teatrolog – Wikipedia

Zostaw Wiadomość