Forum Polskiego Teatru.

W dniach 22-23 listopada w gmachu Biblioteki Narodowej w Alejach Niepodległości w Warszawie będzie obradowało II Forum Polskiego Teatru pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Organizatorem tegorocznej edycji są Stowarzyszenie Dyrektorów Teatrów oraz Narodowe Centrum Kultury. Przedsięwzięcie to jest kontynuacją dyskusji środowiska zapoczątkowanej w ubiegłym roku po Kongresie Kultury Polskiej.

Tegoroczne Forum poświęcone będzie dyskusji nad obecną kondycją teatrów w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem struktury własnościowej, koniecznej infrastruktury, jak też form organizacyjnych, metod finansowania etc. Jednym z kluczowych tematów tegorocznego Forum będzie prezentacja opracowania Teatry Polskie 2007-2009, przygotowanego na podstawie analizy ankiet rozesłanych do wszystkich teatrów publicznych w Polsce. Organizatorzy przykładają wielką wagę do rzetelności danych, które staną się podstawą opracowania. Dlatego też zakładają, że w przypadku nie uzyskania informacji od Dyrekcji teatrów (termin nadsyłania wypełnionych ankiet upływa 31 lipca, lub w przypadku urlopów – 8 sierpnia), zwrócą się o udostępnienie danych do organów samorządowych sprawujących nadzór właścicielski nad tymi placówkami.

więcej na oficjalnej stronie FORUM TEATRU

pobierz materiały do dyskusji: http://www.forumteatru.pl/materialy-do-dyskusji/